بلاگ - ایران صنعت دادگستر

بلاست چیلرپانزده طبقه (شوک فریزر) ایران صنعت


بلاست چیلرپانزده طبقه (شوک فریزر) ایران صنعت

مشخصات:

 • ابعاد 84 * 89 * 200 سانتیمتر
 • ظرفیت 15 سینی با فاصله 65 میلیمتر
 • ظرفیت 15 سینی 60*40 سانتیمتر (استاندارد EN) یا 15 بنماری 53*32.5 سانتیمتر (استاندارد GN)
 • بدنه استنلس استیل 304
 • وزن 280 کیلوگرم
 • ظرفیت خنک کنندگی 43 کیلوگرم (3+:65+)
 •  ظرفیت خنک کنندگی 32 کیلوگرم (18-:65+)
 • گاز R-404
 • سه فاز
 • قدرت 2986 وات
 • کنترلر ایتالیایی با برنامه های تخصصی بلاست فریزر و بلاست چیلر
 • پروسه بلاست فریزر (بلاست چیلر) بر حسب زمان تعیین شده یا سنسور سوزنی

مزایا:

 • کاهش سریع دمای هسته مواد از 90+ به 18- در یک پروسه 240 دقیقه ای
 • کاهش سریع دمای هسته مواد از90+ به 3+ در یک پروسه 90 دقیقه ای
 • برنامه مخصوص بستنی ، سرعت باال در انجماد بستنی
 • برنامه های مختلف انجماد جهت گوشت قرمز، گوشت سفید، ماهی، سبزیجات
 • صرفه جویی درزمان وسرعت عمل درتهیه غذا
 • کاهش ضایعات غذایی
 • کاهش تعداد باکتری در موادغذایی پس ازپخت
 • قابل استفاده در رستورانها، کترینگ ها، قنادی ها و تولید بستنی
 • حفظ طعم و کیفیت رنگ و سلامت غذا

بلاست چیلرده طبقه (شوک فریزر) ایران صنعت


بلاست چیلرده طبقه (شوک فریزر) ایران صنعت

مشخصات:

 • ابعاد 84 *89 * 175 سانتیمتر
 • ظرفیت 10 سینی با فاصله 65 میلیمتر
 • ظرفیت 10 سینی 60*40 سانتیمتر (استاندارد EN) یا 10 بنماری 53*32.5 سانتیمتر (استاندارد GN)
 • بدنه استنلس استیل 304
 • وزن 210 کیلوگرم
 • ظرفیت خنک کنندگی 26 کیلوگرم (3+:65+)
 •  ظرفیت خنک کنندگی 16 کیلوگرم (18-:65+)
 • گاز R-404
 • سه فاز
 • قدرت 2900 وات
 • کنترلر ایتالیایی با برنامه های تخصصی بلاست فریزر و بلاست چیلر
 • پروسه بلاست فریزر (بلاست چیلر) بر حسب زمان تعیین شده یا سنسور سوزنی

مزایا:

 • کاهش سریع دمای هسته مواد از 90+ به 18- در یک پروسه 240 دقیقه ای
 • کاهش سریع دمای هسته مواد از90+ به 3+ در یک پروسه 90 دقیقه ای
 • برنامه مخصوص بستنی ، سرعت باال در انجماد بستنی
 • برنامه های مختلف انجماد جهت گوشت قرمز، گوشت سفید، ماهی، سبزیجات
 • صرفه جویی درزمان وسرعت عمل درتهیه غذا
 • کاهش ضایعات غذایی
 • کاهش تعداد باکتری در موادغذایی پس ازپخت
 • قابل استفاده در رستورانها، کترینگ ها، قنادی ها و تولید بستنی
 • حفظ طعم و کیفیت رنگ و سلامت غذا

بلاست چیلرپنج طبقه (شوک فریزر) ایران صنعت


بلاست چیلرپنج طبقه (شوک فریزر) ایران صنعت

مشخصات:

 • ابعاد 84 * 92 * 100 سانتیمتر
 • ظرفیت 5 سینی با فاصله 65 میلیمتر
 • ظرفیت 5 سینی 60*40 سانتیمتر (استاندارد EN) یا 5 بنماری 53*32.5 سانتیمتر (استاندارد GN)
 • بدنه استنلس استیل 304
 • وزن 110 کیلوگرم
 • ظرفیت خنک کنندگی 15 کیلوگرم (3+:65+)
 •  ظرفیت خنک کنندگی 9 کیلوگرم (18-:65+)
 • گاز R-404
 • تک فاز
 • قدرت 1628 وات
 • کنترلر ایتالیایی با برنامه های تخصصی بلاست فریزر و بلاست چیلر
 • پروسه بلاست فریزر (بلاست چیلر) بر حسب زمان تعیین شده یا سنسور سوزنی

مزایا:

 • کاهش سریع دمای هسته مواد از 90+ به 18- در یک پروسه 240 دقیقه ای
 • کاهش سریع دمای هسته مواد از90+ به 3+ در یک پروسه 90 دقیقه ای
 • برنامه مخصوص بستنی ، سرعت باال در انجماد بستنی
 • برنامه های مختلف انجماد جهت گوشت قرمز، گوشت سفید، ماهی، سبزیجات
 • صرفه جویی درزمان وسرعت عمل درتهیه غذا
 • کاهش ضایعات غذایی
 • کاهش تعداد باکتری در موادغذایی پس ازپخت
 • قابل استفاده در رستورانها، کترینگ ها، قنادی ها و تولید بستنی
 • حفظ طعم و کیفیت رنگ و سلامت غذا

Page 1 of 2